top of page

Immersive Eğitim Yaklaşımı

immersive eğitim yaklaşımı

Enthusiast olarak eğitimlerimizin en büyük etkiyi yaratması için sürekli yöntemler geliştiriyoruz. Yaratıcı ve yenilikçi yöntemlerimizle katılımcıları kuşatan “Immersive” eğitim yaklaşımımızla hem farkındalığı artırıyor hem de davranış değişikliği yaratıyoruz.

Enthusiast’ın Immersive Eğitim Yaklaşımı Nedir?

 

Kendi geliştirdiğimiz, katılımcıları gelişim sürecinde birden fazla yöntem ve teknikle kuşatan bir gelişim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda hem sınıf içinde hem de tüm öğrenme sürecinde birçok farklı uygulama ile öğrenmeyi şansa bırakmıyoruz.

entuhsiast immersive eğitim yaklaşımı

“Immersive” eğitim programlarımız %30 teori – %70 etkileşimli egzersizlerden oluşmaktadır. Tüm egzersizlerimizi şirketinizin gerçek hayat bağlamlarından alınmış, özgün senaryolardan oluşturuyoruz. Teori ve yoğun egzersizlere ek olarak grup dinamiğindeki “Akran Aynalaması” programlarımızın gücünü artıran bir yöntemdir.

 

Eğitimlerimizi sürekli birlikte oturan ve birbiriyle etkileşim halinde olan 6-8 kişilik gruplarla yapıyoruz. Bazen sınıfta bazen ayrı odalarda gruplar halinde gerçekleştirilen rol oyunları, vakalar ve grup çalışmaları ile davranış değişikliğini garanti ediyoruz. Psikolojik temelli çalışmalar, rol oyunları veya detaylı teknik egzersizlerin etkin bir şekilde uygulanması için ve gerektiğinde kişi bazlı rehberlik amacıyla her gruba bir Enthusiast eğitmeni eşlik etmektedir. Eğitimlerinde her katılımcı gerçek hayata dayalı rol oyunlarını diğer katılımcılarla değil doğrudan bizlerle, profesyonel eğitmenlerle yapar ve öğrendiği tekniklerin uygulaması sırasında yaşadığı güçlükleri eğitim sırasında fark edip davranış değişikliğine dönüştürür.

 

Tercihinize bağlı olarak profesyonel tiyatro oyuncuları ile rol oyunu imkanı sağlayarak katılımcı deneyimini daha da yükseltebiliyoruz. Eğitimlerimizi zamana yayılmış bir öğrenme süreci olarak tasarlıyoruz: Öncesinde gelişim merkezi uygulamaları veya hazırlık kitapçıkları, eğitimle birlikte verilen başucu kitapçıkları, sonrasında ödevler, eğitimlere paralel olarak koçluk/mentorluk seansları, pekiştirme amaçlı takip görüşmeleri ve daha bir çok uygulama.

Deneyimsel Öğrenme

Immersive Eğitim Yaklaşımımızı destekleyen Deneyimsel Öğrenme araçlarımız, katılımcıları öğrenme sürecinin merkezine koyarak anlamlı ve kalıcı davranış değişikliği sağlıyor. Etkileşimi en üst seviyede tutan bu uygulamalar, eğitimlerimizde katılımcılara sadece bilgiyi değil, aynı zamanda günlük hayatta nasıl kullanacaklarını da öğrenme fırsatı verir.

 

Öğrenme sürecine aktif olarak katılan bireyler, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak için onları zorlayan oyunlaştırılmış görevlerle takım çalışması, liderlik, etkin iletişim, innovasyon, analitik düşünce ve problem çözme gibi yetkinlikleri deneyimleyerek öğrenir. Takımlar arası rekabetin de motivasyonu tırmandırdığı bu ortamda, yetkinlik geliştirmeye yönelik özel olarak tasarlanmış görevleri yerine getiren katılımcılar yaparak öğrenir ve bilgileri içselleştirir.

 

Deneyimsel Öğrenme araçlarıyla zenginleştirilmiş eğitimlerimiz, katılımcıların motivasyonunu artırıyor, öğrenilenleri daha etkili bir şekilde hatırlamalarını sağlıyor ve gerçek hayat problemlerine karşı daha hazır hale gelmelerine yardımcı oluyor.

deneyimsel öğrenme
banner
MTA logo
enthusiast akademi
banner

Enthusiast Liderlik
ve Yetenek Akademileri

Enthusiast olarak immersive öğrenme methodumuz, Otantik Liderlik gibi güncel liderlik yaklaşımlarımız ve Enthusiast Liderlik Yetkinlik Haritamız ile akademilerinizi uçtan uca kuruyoruz. Akademilerimiz ile lider ve yetenek havuzlarınıza yapacağınız yatırımın etkinliğini artırıyoruz. Akademilerimizde yaratıcı içeriklerimiz, gelişim merkezi uygulamaları, çalıştaylar, koçluk seansları, kapsamlı başucu kitapları, takip görüşmeleri, değerlendirme sunumları ve kapanış etkinlikleriyle uçtan uca bir gelişim yolculuğu yaratıyoruz.

enthusiast liderlik ve yetenek akademileri

Enthusiast Liderlik Yetkinlikleri Haritası

 

Kendi geliştirdiğimiz, pandemi, yetenek yönetimi, uzaktan çalışma gibi en son ihtiyaç ve gelişmeleri dikkate alan Enthusiast Liderlik Yetkinlik Haritası akademilerimizin teorik altyapısını oluşturuyor. Bir akademi kurarken önce hedef kitlenin gelişim ihtiyaçlarına denk düşen yetkinlik setini oluşturuyoruz. Ardından, eğitim modüllerini ve zengin senaryoları Enthusiast Liderlik Yetkinlik Haritası’ndan seçilen yetkinliklere göre hazırlıyoruz.

sarı nokta

Liderlik gelişimini daha kapsamlı ve uzun vadede etkileri olacak şekilde ele almak isterseniz Liderlik Stili başlığımızı incelemenizi öneririz.

Otantik Liderlik
Eğitim Programı

Otantik liderlik kısa sürede Amerika ve Avrupa’da büyük kurumların C ve C-1 seviye yöneticileri için tercih ettiği bir eğitim yaklaşımına dönüştü. Dijitalleşen, iş yapış şekillerinin hızla değiştiği dünyamızda kalıplaşmış liderlik yaklaşımlarının çalışmadığını görüyoruz. Şirketlerin yeni kuşakları dahil edebilen, kurum kültürüne katkı veren, yetenek yönetimini görev tanımı içinde gören liderlere ihtiyacı var. Sadece kısa vadeli hedeflere odaklanan yöneticiler kurumun sürdürülebilir başarısını olumsuz etkileyebilirler. Yöneticileri kapıldıkları bu miyop durumdan kurtarmak için içlerine dönmelerini sağlamak gerekiyor.

 

Otantik liderlik eğitiminde etkili egzersizlerle liderleri önemli bir içsel yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk kendi güçlü yanlarını keşfetmelerine ve bireysel olarak daha özgüvenli yöneticiler olmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda liderlerin değerlerle yöneten bir anlayışı benimsemesine yardımcı olup şirketlerin çalışma iklimine önemli katkıda bulunuyoruz. İş birliği, içtenlik, açıklık ve destekleyici liderlik gibi değerleri öne çıkaran otantik liderlik eğitim programı kurumların çalışan bağlılığına da pozitif etki ediyor. Özgün kişiliklerini ve yeri geldiğinde kırılganlıklarını çekinmeden ortaya koyabilen otantik liderler Y ve Z kuşak yeteneklerin saygısını ve sadakatini daha kolay kazanıyorlar.

 

Kurucumuz Tuğrul Buğra Görgü Amsterdam’da çeşitli uluslardan lider gruplarına Otantik Liderlik eğitimleri vermiştir. Yaklaşımın farklı kültürlerden liderlerde ciddi bir farkındalık yarattığını gözlemlemiştir. Türkiye’den katılan yöneticilerin programdan ciddi fayda gördüklerini görmüş ve otantik liderlik eğitim programını Türk yönetim kültürüne adapte etmiştir.

otantik liderlik
banner

Liderlik amacınızı keşfetmeye hazır mısınız?

 

Otantik Liderlik Eğitim Programı ile kendi hayat hikayenize dönüp sizi siz yapan değerlerinizi, güçlü yanlarınızı, sizi heyecanlandıran motiflerinizi keşfedeceksiniz. Bu eğitimin ana malzemesi sizsiniz; yaşam öyküleriniz, hayalleriniz ve değerleriniz. Günün sonunda yaşam öykülerinizden damıttığınız bilgilerle kendi liderlik amacınızı keşfedeceksiniz.

 

Enthusiast olarak öz-farkındalığın bir lider için bir eşik, önkoşul olduğuna inanıyoruz. Liderlerin kendi değerlerini ve motivasyonlarını keşfedip, kendi güçlerinin üzerine inşa ettikleri bir amaç ile liderlik yapmalarını sağlıyoruz. Otantik liderlik programımızın gücü, felsefesi, psikolojik alt yapısı ve “akran aynalaması” tekniğinden geliyor. Her aşamasını incelikle tasarladığımız Otantik Liderlik eğitiminde her gruba Enthusiast ekibinden yetkin bir fasiliatör eşlik ediyor. Fasiliatörler güçlü egzersizlerin her katılımcı için maksimum etkiyi yaratmasını sağlıyorlar. Ayrıca fasiliatatörler çalışmalar sırasında ihtiyaç oldukça katılımcılara 1-1 koçluk yapıyorlar.

otantik liderlik programı

Otantik Liderlik programı kimler için uygun?

Program üst düzey yöneticiler için uygun olduğu gibi, genç yöneticiler ve yönetici adayları için de uyarlanabilmektedir. Bazı şirketler icra kurullarının uyumunu artırmak için tercih ederken, bazı şirketler yetenek havuzlarından liderliğe geçiş yapan çalışanları için liderlik akademilerinin giriş eğitimi olarak konumlayabiliyorlar.

sarı nokta

Liderlik gelişimini daha kapsamlı ve uzun vadede etkileri olacak şekilde ele almak isterseniz Liderlik Stili başlığımızı incelemenizi öneririz.

enthusiast satış akademisi
banner

Satış Akademisi

Şirketlerin satış kültürlerini güçlendirmek ve ekiplerinin becerilerini artırmak için uçtan uca satış akademileri tasarlıyoruz. Satış akademilerinde satış yöneticilerini satış koçluğu, satış performans yönetimi konusunda yetkinlikler, taktikler ve araçlarla desteklerken satış ekiplerini etkin iletişim, networking, ticari bakış açısı gibi becerilerle donatıyoruz. Müşteri deneyimi, müşteri değer önermesi gibi yeni kavramları satış yaklaşımına dahil ederken, satış ekiplerinin portföylerini daha analitik şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz.

 

Akademileri tasarlarken bireysel ve kurumsal satış ekiplerine Enthusiast’ın yetkinlik haritasından farklı yetkinlikleri belirleyip akademileri farklı segment ihtiyaçlarına göre hazırlıyoruz. Kurumsal satış ekiplerine proje ve kontrat yönetimi, müşteri tutundurma, derinleşme, hinterland stratejileri, üst yöneticilerle iletişim vb. becerilerin kazandırılmasına yardımcı oluyoruz. Enthusiast olarak şirketlerin marka konumlamalarına, uzun vadeli stratejilerine uygun ve sistematik bir yaklaşımı benimsemiş, özgün bir satış kültürü olması gerektiğine inanıyoruz. Eğer kısa vadeli satış beceri gelişiminden çok kültürel ve süreçsel bir dönüşüme ihtiyacınız varsa Satış Kültürü başlığımızı inceleyebilirsiniz.

Enthusiast Eğitim Kataloğu

Günümüzün en güncel gelişim ihtiyaçlarını karşılayan Enthusiast Eğitim Kataloglarından bazı örnekleri aşağıda bulabilirsiniz. Enthusiast olarak danışmanlıktan gelen, şirketlerin kurum kültürlerini ve süreç ihtiyaçlarını analiz etme gücümüzü gelişim ortağı olduğumuz şirketlerin terzi işi ihtiyaçlarını karşılamakta kullanıyoruz.

 

Immersive eğitim tekniklerimiz, Enthusiast Liderlik Yetkinlikleri Haritası gibi özgün know-how’ımız, gelişim merkezlerine sonsuz senaryo üretme kapasitemizle herhangi bir konuda çalışma arkadaşlarınızın yetkinliklerinin gelişimine önemli katkılar sunuyoruz.

 

Gücümüzü coşkumuz kadar yaratıcılığımızdan alıyoruz. Gelişim ortağı olduğumuz şirketler terzi işi çözümlerimizden memnuniyet duyuyorlar. Sizin de kültürünüze katkı vermek üzere sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz…

terzi işi çözümler
bottom of page