top of page
kurum kültürü
banner
sarı nokta

Kurum Kültürü Danışmanlığı

Arzulanan ve Yaşanan Kurum Kültürü


Şirketler amaçlarını (purpose), vizyonlarını veya kurum değerlerini websitelerine, posterlere, dokümanlara ve ofis duvarlarına yazıyorlar. Biz buna “arzulanan kültür” diyoruz. Aslında şirketiniz bilinçli bir çaba göstermese de kendiliğinden bir kültüre sahiptir ve onun içinde şirketinizi şu ana kadar ayakta tutan ve başarılı kılan güçlü yanlar vardır. Biz buna “yaşanan kültür” diyoruz. Gelin sizi siz yapan güçlü yanlarınızla sizi geleceğe taşıyacak olan değer ve davranışları harmanlayalım. Enthusiast olarak uzmanlığımız ve özgün analiz tekniklerimizle, gelişim ortağı olduğumuz şirketlerin başarılarını sürdürülebilir kılıyoruz ve geleceklerini temelleri sağlam bir kültürün üzerine kurmalarına yardımcı oluyoruz.

Enthusiast Kültürel Dönüşüm Süreci

Her şirketin vizyonu ve kurum kültürü ihtiyacı kendine özgüdür. Enthusiast olarak şirketinizin gelecek hayalini, mevcut kültürünüzde bunu destekleyen güçlü yanları, ihtiyaç duyacağınız ek değer ve davranışları ortaya çıkarıyoruz.

 

Sizi rekabette öne çıkaracak, verimliliğinizi artıracak, çalışanlarınızın memnuniyetini ve katkısını maksimize edecek, başarınızı sürdürülebilir kılacak, yenilikçi ve iş birliğine dayalı kültürü sizinle birlikte oluşturuyoruz. Bu yolda engel olan süreçler, davranışlar ve hatta bireyler hangileridir? Onları nasıl dönüştürebiliriz?

 

Danışmanlarımız sizi bu amaca götürecek yol haritalarını oluşturuyor ve hayal ettiğiniz kültürü günlük işleyişe kadar yansıtacak projeleri hayata geçirmenize destek veriyorlar. 

enthusiast kültürel dönüşüm süreci

Kültürel Danışmanlık Hizmetlerimiz

Deneyimli ekibimizle gelişim ortaklarımıza ihtiyaca göre kurum geneli için detaylı yol haritaları sunarken, iş kolu, dağıtım ağı veya bir birimdeki çalışma iklimini iyileştirecek pratik çözümler de sunuyoruz.

·  Purpose House Çalışması

·  Kurum İklimi Çalıştayları

·  Gelecek Hayali Çalıştayı ve Vizyon

·  Kurum Değerleri ve Davranış Seti

·  Liderlik Stili Çalışmaları

·  Çalışan Memnuniyeti Araştırması

·  Çalışan Personalarının Belirlenmesi

·  Persona Bazında In-depth Görüşmeler

·  Şirket Yol Haritası

·  Departman Bazlı Çözüm Önerileri

·  VIP İletişim Dili

·  Kurumsal İletişim Planı

·  Süreç İyileştirmeleri

·  Etkinlikler ve Eğitimler

sarı nokta

Yetenek Yönetimi Danışmanlığı

Dünyada ve Türkiye’de kurumsal şirketlerin yetenekleri kendilerine çekmek ve onları tutundurmak gibi önemli bir gündemleri var. Yetenek yönetimi birçok evreden oluşan bir döngü: Doğru yetenekleri çekebilmek, seçebilmek, kurum kültürüne alıştırabilmek, geliştirmek, tutundurabilmek gibi.

Yetenekleri elinizde tutmak için sevimli motivasyon seminerlerinden
daha fazlasına ihtiyaç var:

   1. İyi yapılandırılmış bir yetenek yönetimi süreci 

   2. Yetenekleri geliştirmeyi refleks edinmiş bir lider kadrosu

Enthusiast olarak geliştirdiğimiz know-how’ımız ile kariyer, terfi, performans, gelişim süreçlerinin yalın ve çalışan dostu olmasını sağlıyoruz. Diğer taraftan bu süreçlerin liderler tarafından benimsenmesi ve işletilmesi için onların gerekli beceri ve araçlarla donanmasını sağlıyoruz. 

yetenek yönetimi
banner
enthusiast yetenek yönetimi danışmanlığı

Amacımız size proje sonrasında rafa kalkan veya bürokratik bir yüke dönüşen bir süreç bırakmak değil.

 

Liderlerinizin hem tasarımında hem uygulamasında gönüllü olacağı, en güncel know-how’ı sunuyoruz. Ayrıca süreçlerin uygulanmasında bizzat liderlerinize süpervizyon vererek baştan doğru beceri ve davranışların oturmasını sağlıyoruz.

·  Terfi Süreçleri

·  Yetenek Panelleri

·  4-Kutu, 9-Kutu Modelleri

·  Gelişim Planı Süreci

·  Yedekleme Süreçleri

·  Çıkış Süreçleri

·  Uzaktan Yetenek Yönetimi Uygulamaları

Yetenek Yönetimi Hizmetlerimiz

Enthusiast olarak sunduğumuz Yetenek Yönetimi hizmetlerinin bazılarını aşağıda bulabilirsiniz. 

·  Uçta Uca Yetenek Yönetimi Dönüşümü

·  İşveren Markası

·  Yetkinlik Kütüphanesi

·  İşe Alım Süreçleri

·  On-boarding Süreçleri

·  Kariyer Yolları

·  Kariyer Rehberliği Süreçleri

·  Online Kariyer Rehberi

mentorluk hizmetleri
banner
sarı nokta

Kurum İçi
Mentorluk Programı

banner
mentorluk program kurulumu ve yönetimi

Mentorluk programı yöneticilerinize aldıracağınız bir eğitimin ötesinde ciddi hazırlık ve takip gerektiren bir süreçtir. Mentorluk programlarının bir heves başlatılıp 1-2 seans, 1-2 ay sonra bitmesi hem işveren markanıza hem de çalışan memnuniyetine olumsuz etkileri olacaktır.

 

Enthusiast olarak şirketiniz için mentorluk programının kurulumunu yapıp, kurum içi lansmanında ve programın işletilmesinde uçtan uca destek oluyoruz.

Program Kurulumu: Önce kurumunuzun kültürünü ve öncelikli ihtiyaçlarınızı anlayarak kuruluma başlıyoruz. Bunun için liderlerle ve çalışanlarla görüşüp, kurum kültürüne uygun mentorluk program kapsamını ve ilkelerini belirliyoruz.

Hazırlık Fazı: İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş eğitim programı ve mentor el kitabı hazırlıyoruz. Mentor adaylarının seçimine yardımcı olup ve eğitimlerini veriyoruz. Lansman iletişimi için kurumsal iletişim departmanı ve gerekirse ajansınızla birlikte çalışıyoruz.

Uygulama Fazı: Mentor ve mentee'lerinizin eşleştirilmesine destek oluyoruz. Ardından mentorluk görüşmeleri başlatıyoruz. Programın gidişatını anlamak üzere mentee’lerden mutlaka geri bildirim topluyoruz. Ayrıca mentorlarınızı bu süreçte yalnız bırakmıyor ve onlara süpervizyon desteği sağlıyoruz.

Devir ve Takip: Program belli bir aşamaya gelince mentorluk ilerleme raporunu oluşturyoruz ve programın takibini ilgili departmana devrediyoruz. Devamında belli aralıklarla program gelişimini takip ediyoruz. Yeni sezon mentorluk seçimi ve eğitimlerine destek olmaya devam ediyoruz.

sarı nokta

Çalışan
Deneyimi 

Çalışan deneyimi çalışanlarınızın aday olarak sizinle görüşmeye geldikleri andan başlayarak şirketinizle birlikte çıktıkları yolculuktur. Bu yolculukta şirketinizin kültürü, liderlik stiliniz, çalışanın kariyeri ve gelişimi, çalışan dostu olan veya olmayan tüm süreçler, fiziksel koşullar, well-being gibi birçok etken vardır.

 

Enthusiast ekibi olarak “Çalışan Deneyimi Haritanızı” (EX) ortaya çıkararak işe başlıyoruz. Çalışanlarınızın yaşadığı hangi deneyimler onları mutlu hangileri demotive ediyor?

çalışan deneyimi

Çalışan değer önermesi çalışana dokunan her noktanın nasıl tasarlanması gerektiğini anlatan bir pusuladır.

 

Enthusiast olarak gelişim ortağı olduğumuz kurumların “Çalışan Değer Önermelerini” (Employee Value Proposition - EVP) oluşturmalarına yardımcı oluyoruz.

mutlu çalışanlar çalışan değer önermesi
banner
mutlu çalışan deneyimi

·  Çalışan Dostu İnsan Kaynakları Organizasyonu

·  Yetenek Yönetimi Süreçleri

·  Departman Bazlı Çözüm Önerileri

·  Liderlik Stili

·  Well-being Yaklaşımları

·  Etkinlik Tasarımı

Çalışan Deneyimi Hizmetlerimiz

Enthusiast olarak sunduğumuz Çalışan Deneyimi hizmetlerimizden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz. 

·  Çalışan Nabzı Tutma

·  Çalışan Deneyimi Haritası

·  Çalışan Değer Önermesi (EVP)

·  Çalışan Dostu Süreç Tasarımı

·  Süreç Yalınlaştırma

·  Şirket Yol Haritası

liderlik stili
banner
sarı nokta

Liderlik
Stili

Birçok yönetici kendisini sadece iş sonuçları üretmekten sorumlu görüyor olabilir. Liderler gelişimin kaldıracıdır ve şirketin kültürünü, yetenekleri, çalışan memnuniyetini geliştirerek şirketlerine daha uzun vadeli ve stratejik katkılar sağlamalılardır. Enthusiast olarak şirketlerin dönüşümlerine destek olurken en çok dokunduğumuz alanlardan biri liderlik stilidir. Çünkü çoğu zaman yetenek süreçlerine, çalışma iklimine, innovasyona vb. birçok alana yönelik olumlu adımların, bu konuda zihinsel, yetkinlik ve yöntemsel hazırlıkları olmayan yöneticiler nedeniyle başarısız olduğunu gözlemliyoruz. Liderlik stili olmayan şirketlerde yöneticiler, çalıştıkları şirketlerdeki yöneticileri örnek alır; olumlu tutumları öğrenirken, bazı yetkinlikleri eksik kalabilir, bazen de toksik davranışlara maruz kalıp bunları normal kabul edebilirler.

liderlik akademi kurulumu
Enthusiast Liderlik Yetkinlikleri Haritası 

Enthusiast olarak Otantik Liderlik gibi günümüzün anlayışına en uygun ve en yeni liderlik yaklaşımlarını benimsiyoruz. Kendi geliştirdiğimiz, pandemi, yetenek yönetimi, uzaktan çalışma gibi en son ihtiyaç ve gelişmeleri dikkate alan “Enthusiast Liderlik Yetkinlik Haritası”nı gelişim ortağı olduğumuz şirketlerin hizmetine sunuyoruz. Enthusiast Liderlik Yetkinlikleri Haritası liderliğe dair sunduğumuz akademi, gelişim merkezi gibi birçok uygulamanın sağlam teorik altyapısını oluşturuyor. Gelin şirketinizin sürdürülebilir başarısı için zamanın ruhuna uygun liderlik stilinizi birlikte oluşturalım.

Liderlik Stili Hizmetlerimiz

Liderlik Stili çalışmalarımızda şirketlere sunduğumuz hizmetlerin bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

·  Liderlik Manifestosu

·  Terfi ve Yedekleme Süreçleri

·  Liderlik Yetkinlik Seti

·  Liderlik El kitabı

·  Gelişim Merkezi Uygulaması

·  Liderlik Akademisi Tasarımı ve Uygulaması

·  Otantik Liderlik: Liderlik Amacım

·  Yetenek Yönetimi Süreçlerinde Liderlere Süpervizyon

·  Yönetici Koçluğu

·  Yönetici Mentorluğu

sarı nokta

Satış
Kültürü

Şirketlerin satış yaklaşımını genelde satış departmanı yöneticileri ve satış kadrolarının iş yapış şekilleri belirliyor. Sektörden transfer edilen veya içerde yetişen satışçıların deneyimlerinden oluşan eklektik bir satış yaklaşımının müşteri bağlılığı ve sürdürülebilir başarıyı garanti etmesi zordur. Enthusiast olarak satışı sistematik ve analitik süreçlerden oluşan, şirketinin marka kimliğini yansıtan topyekün bir kültür olarak görüyoruz ve satışı şansa bırakmayan satış organizasyonları kuruyoruz.

satış kültürü
banner

Satış becerileri, satış süreçleri ile satış yönetimi birbirini destekleyen kavramlar olsa da aslında çok farklı durumları ifade eder. Bu nedenle satış ekipleriyle, satış yöneticilerinin yetkinlikleri farklılaşır. Aynı şey farklı segmentteki müşterilere hizmet veren satış ekipleri için de geçerlidir. Örneğin satış piramidinin altından yukarıya doğru çıktıkça, kişilerin iletişim becerisine ek olarak stratejik ve analitik bakış açılarını geliştirmeleri gerekir.

 

Enthusiast olarak satış organizasyonunuzu satış koçluğu yaklaşımı, performans izleme sistemleri, satış süreçleri, script’leri ve CRM altyapısı oturmuş bir satış makinasına dönüştürüyoruz. Satış kültürü çalışmalarımızın devamında kurduğumuz satış akademileri ile şirketlerin uzun vadeli stratejileri doğrultusunda satış ekiplerin becerilerini arttırıyoruz. 

satış kültürü ile satışı şansa bırakma
bottom of page