top of page

Sürekli Diyalog
Eğitimi

Yeni performans kültüründe liderlik

Sürekli diyalog eğitimi ile liderler sürekli, zamanında ve yapıcı geribildirim yaklaşımının inceliklerine hakim oluyor. Eğitimde modern dünyanın performans kültürü, lider-takım üyesi ilişkisinin dinamikleri, yeni kuşakların beklentileri, yetenekleri elde tutma gibi performans kültürü için hayati konular işleniyor. Eğitim ile birlikte liderler geribildirim kültürünü özümsemiş, yetenekleri geliştirmeye odaklı, güvenilir aktörler haline gelerek üretken çalışma iklimine katkıda bulunuyorlar.

Programın Hedefleri

Eğitimde liderlerin edindiği beceri ve yetkinlikler:

 • Otantik Liderlik yaklaşımı

 • Koçluk yaklaşımı

 • Sürekli geribildirim alışkanlığı

 • Zamanında ve yapıcı geribildirim teknikleri

 • Takdir etme

 • Yetenekler için kariyer planı yapma ve yıl boyunca takip

 • Çözüm odaklı iletişim teknikleri

 • Takım ruhu

 • Yeni kuşaklar

 • Kişilik tipleri

 • Farklı beceri ve yetenekleri bir arada tutabilmek

 • Onboarding

Güçlü Metodoloji ve Yenilikçi Teknikler
sürekli diyalog.jpeg
bubbles03_edited.png

Sürekli Diyalog eğitimi 2 gün sürüyor. Tüm Enthusiast eğitimleri gibi bu eğitim de hem farkındalık yaratıyor hem de davranış değişikliğine yönelik pratik öğeler barındırıyor. %70'i egzersizler ve rol oyunlarından oluşan eğitimde tüm katılımcıların arzu edilen davranışlar ve faydalı teknikler konusunda bolca pratik yapmaları sağlanıyor. Öğrenilen tekniklerin teorik düzeyde kalmaması için deneyimli fasilitatörler ile gerçek hayattan senaryolar canlandırılıyor. Katılımcılar bu senaryolarda rol alarak eğitimde öğrendikleri tutum ve taktikleri anında deneme imkanı buluyorlar. Bol egzersiz katılımcıların sıkılmadan öğrenmesine yardımcı oluyor.

Katılımcı Profili

Sürekli diyalog eğitimi farklı seviyelerde takım yöneten tüm profiller için uygundur. Eğitim materyalleri, örnek olaylar ve senaryolar katılımcı profiline göre seviyelendirilmektedir. Enthusiast, üst yönetimden idari yetkisi olmayan takım liderlerine / süpervizörlere kadar farklı yönetici profillerine, liderliğini yaptıkları takımlarda pozitif bir performans kültürü yaşatabilmeleri için bu eğitimi önermektedir.

bottom of page