top of page

Tasarımsal Düşünme
Eğitimi

“Lider ile takipçileri arasındaki farkı yaratan inovasyondur.” – Steve Jobs 

Günümüzde yenilikçilik şirketlerin yaşatmaya çalıştığı en önemli kültürel değerlerin başında geliyor. Yenilikçi düşünen insanlar mevcudu iyileştirmek yerine kökten düşünme pratiğine sahip oluyorlar. Köklü kurumların bazı start-up’lara pazar kaybetmesinin altında da benzer bir durum (Innovator’s Dilemma) yatıyor.  Enthusiast’ın Tasarımsal Düşünme programı hem inovasyon kültürünü hem de tasarımsal düşünme becerilerini kazandırıyor.

 

Her sektörde hem müşteri süreçlerini hem de iç süreçleri daha yalın, kullanıcı dostu ve yenilikçi hale getirmeye ihtiyaç var. Müşteri veya çalışan deneyiminde fark yaratmak, yeni ürün ve hizmetler tasarlamak ve verimliliklerini etkileyen her süreci mükemmel hale getirmek isteyen herkesi bu programa davet ediyoruz.

Program Akışı
  • Tasarımın öne çıkmasının tarihçesi

  • Tasarımın evreleri: Empati, tanımlama, fikir, prototip, test

  • “Fail Early Fail Often” yaklaşımı

  • Devrimci inovasyon

  • Persona kavramı ile çalışmak

  • Süreç tasarımı

  • Yalın tasarım prensibi

  • Yaratıcı düşünme yöntemleri

  • Aplikasyon tasarımı

  • Innovasyon kültürü

designthinking.jpeg
bubbles03_edited.png
Program Yapısı ve Yenilikçi Teknikler

Tüm Enthusiast eğitimleri gibi bu eğitim de hem farkındalık yaratıyor hem de davranış değişikliğine yönelik pratik öğeler barındırıyor. Yaparak öğrenmenin gücünden faydalanmayı hedefleyen program %70 oranında etkileşim içerir; sektöre özel vakalar, rol oyunları ve davranış değişikliği yaratacak çeşitli egzersizlerden oluşur. Program, kurumun ve katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda zenginleştirilebilir veya daraltılabilir.    

Katılımcı Profili

Program mevcut süreçlerini dönüştürmek isteyen, yenilikçi bir yaklaşımla işlerini iyileştirmek isteyen yönetici ve çalışanlar için uygundur.

bottom of page