top of page

Yeni Dünyada Stratejik Pazarlamanın 
Temelleri Eğitimi

Hedefi Belirle. Kitleyi Tanı. Etkili Mesajı Doğru Kanaldan İlet.

Pazarlama, müşteriler için değer yaratan, bu değeri tanıtan, sunan ve devamında müşteri ilişkilerini yöneten süreçler dizisidir. Bu program, hem pazarlamanın temelini oluşturan klasik kavramları tanıtıyor hem de dijitalleşen dünyada müşteri odaklı ve çok kanallı pazarlama dinamiklerini öğretiyor. Katılımcılar, faaliyet gösterdiği pazarı, müşteri grubunu ve rekabeti derinlemesine anlar, fırsatları görmekte, trendleri okumakta zorluk çekmez. Teorik içeriklerin yanı sıra egzersizlerle, şirketinin sunduğu ürün ve hizmetlerin, müşterinin hayatına nasıl dokunduğunu, hangi katma değeri sunduğunu, rakiplerden nasıl ayrıştığını fark eder. Müşteri sadakati, yaratıcı iletişim kampanyaları ve tamamlayıcı ürün/hizmetler yaratmanın inceliklerini öğrenir.

Program Akışı

Marka Stratejisi

  • İş ve marka hedefleri

  • Pazar araştırması, fiyatlama ve pozisyonlama

  • Hedef kitle ve segmentasyon

 

Ürün ve Müşteri

  • Müşteri yaşam döngüsü

  • Müşteri değer önermesi

  • İçgörü, ihtiyaç ve tercih

  • Omni-channel 

 

İletişim Stratejisi

  • Mesaj ve hikaye anlatımı

  • İletişim kanalları ve zamanlaması

  • Dijital ve sosyal medyada fark yaratma

pazarlama101.jpeg
bubbles03_edited.png
Program Yapısı ve Yenilikçi Teknikler

Tüm Enthusiast eğitimleri gibi bu eğitim de hem farkındalık yaratıyor hem de davranış değişikliğine yönelik pratik öğeler barındırıyor. %70'i egzersizler ve rol oyunlarından oluşan eğitimde tüm katılımcıların arzu edilen davranışlar ve faydalı teknikler konusunda bolca pratik yapmaları sağlanıyor. Pazarlamanın temel başlıklarına kısaca değinirken en can alıcı beceriler için egzersiz imkanı sunan bu program, kurumun ve katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda zenginleştirilebilir veya daraltılabilir.

Katılımcı Profili

Program, temel seviyede marka, ürün ve hizmet pazarlama bilgisi ihtiyacı duyan tüm çalışan ve yönetici segmentleri için uygundur. İçeriği katılımcı grubunun deneyim seviyesine göre ayarlanmaktadır.

bottom of page