top of page

Analitik Düşünme ve  
Veriye Dayalı Karar Verme Eğitimi

İsabetli Karar Verme Süreci ve Problem Çözme

İşteki paydaşlarınızı etkilemenin en iyi yolu verilerle konuşmaktır. Sayılar etkinin dilidir ve rakamları sunduğunuzda insanlar çıktılarınızın değerini daha iyi anlayacaktır. Bu programla, verilerle nasıl çalışmanız gerektiğini ve onları nasıl zenginleştirebileceğinizi öğreneceksiniz. Bu teknikler mevcut kaynaklarınızı optimize ederek daha iyi çözümlerle işinizi geliştirmenize yardımcı olacak.

 

Tüm iş kollarında insanların kararlarının daha isabetli olabilmesi için zengin bilgiye ihtiyacı vardır. Peki ama en anlamlı verilere ulaşmak için karmaşık bir problemi derinlemesine nasıl incelemek gerekir? Bu program, iş problemlerinden ve bilgi yığınlarından çalışan bir model, yalın bir süreç veya elverişli bir çözüm çıkarmanızı mümkün kılacak. Bir bütünün içindeki anlamlı parçaları, unsurları ve örüntüleri görme ve bunların aralarındaki ilişkileri ortaya çıkarma becerinizi güçlendireceksiniz.

Program Akışı

Veriyle Çalışmak

 • Tabloları okuyabilmek

 • Daha fazla veri istemek

 • Verileri ilişkilendirmek

 • Yeni değişkenler veya rasyolar yaratma

Optimizasyon Becerileri

 • Pareto ilkesi

 • Temel veri modelleme

Analitik Düşünme

 • Doğru soruları sorma

 • Zincirleme sorularla kök nedene inme

 • Dağınık yapılardan çalışan sistemler ortaya çıkarma

 • Bütünü anlamlı parçalarına ayırarak analiz etme

 • Trend ve örüntüleri fark etme

 • Fırsatları görme

 • Zorlayıcı durumları çözümleme

 • Problemlere işleyen çözümler bulma

 • Yalın süreçler

veri.png
bubbles03_edited.png
Program Yapısı ve Yenilikçi Teknikler

Tüm Enthusiast eğitimleri gibi bu eğitim de hem farkındalık yaratıyor hem de davranış değişikliğine yönelik pratik öğeler barındırıyor. %70'i egzersizler ve rol oyunlarından oluşan eğitimde tüm katılımcıların arzu edilen davranışlar ve faydalı teknikler konusunda bolca pratik yapmaları sağlanıyor. Öğrenilen tekniklerin teorik düzeyde kalmaması için deneyimli fasilitatörler ile gerçek hayattan senaryolar canlandırılıyor. Her katılımcı en az bir tekniği grup ortamında uygulama fırsatı buluyor. Program, kurumun ve katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda zenginleştirilebilir veya daraltılabilir.

Katılımcı Profili

Program, temel ve orta seviyede başarı odaklılık becerisi ihtiyacı duyan tüm çalışan ve yönetici segmentleri için uygundur.

bottom of page